utorak, 2. veljače 2010.

Tetanus

Tetanus uzrokuje bakterija koje je svojstvo da zatvorena u živom tkivu bez prisustva zraka stvara otrove koji oštećuju živčano tkivo izazivajući jaki grč mišićja. Narod tu bolest naziva zlim grčem. Da bi se, dakle, ostvarili uvjeti za razvoj te bolesti, uzročnik mora ući u neku ranu koja se brzo zatvara. Uglavnom je to duboka ubodna rana. No u doba mijene zuba u mladih pasa, postoji kratkotrajna duboka rana na mjestu upravo ispalog mliječnog zuba. To je najučestalije ulazno mjesto bakterije tetanusa u psa. Klicama tetanusa, kojih inače ima u konjskoj balezi, zagađeno je tlo posvuda oko nas jer mogu u slobodnoj prirodi živjeti i 10 godina. Zagađeni su, dakle, i predmeti zaprljani zemljom a koje pas uzima u usta. Bolest je karakterizirana otežanim kretanjem što nastaje grčenjem mišićja za pokretanje, otežanim i plitkim disanjem od grča dišnog mišićja, otežanim uzimanjem i gutanjem hrane i vode od grča žvačnog mišićja. Javlja se karakterističan izraz lica koji daje dojam da se pas smije. Usta su zatvorena i razvučena, oči nakošene, čelo navorano, a uske tvrdo ukrućene i visoko nasađene. Takav se izraz javlja i u ostalih bolesnih životinja i čovjeka, a naziva se sotonskim smijehom.
U teškim oblicima bolesti, koja inače traje 2 do 3 tjedna, bolestan pas može uginuti zbog grča dišnog mišićja, dakle, od ugušenja. Ipak je učestalija bolest blaže naravi, pa čak često prolazi i bez intervencije veterinara. Ako zbog grča pas ne uzima hranu i vodu, treba ga sondom umjetno hraniti i napajati, a ako trajno leži, treba ga svakodnevno okretati na suprotni bok da se na mjestima lokalnog obamiranja tkiva od pritiska ne stvore rane.

Nema komentara:

Objavi komentar

Hvala na čitanju i komentaru