Moj web

Good Ghost The Paranormal
  Moj glavni blog
Blog o paranormalnom, duhovima, 
nadnaravnim, onozemaljskom,
"Sve ono što nije normalno"

Art & Design by Good Ghost
 Kreativni blog
Blog na kom objavljujem sve svoje radove
Tehnike: Gips, decoupage, staklol
pletenje i ostalo
  
Health from Nature

Zdravlje iz prirode
Sve o bilju koje nas okružuje. 
O njihovom svojstvu, liječenju
i kako ih pripremiti za masti, 
tinkture i sve ostalo