utorak, 2. veljače 2010.

Bolesti spolnih organa


Dva su osnovna prirođena nagona u svih životinja. Prvi je nagon za samoodržanjem koji se očituje prvenstveno u potrazi i borbi za hranom, a drugi je nagon za održanjem vrste. To je spolni nagon koji rezultira stvaranjem potomstva. Izražava se putem spolnih organa. Razumljivo je da spolni organi moraju biti pravilno građeni i zdravi da bi do potomstva uopće došlo, odnosno, da bi se potomci mogli naroditi zdravi.

Nema komentara:

Objavi komentar

Hvala na čitanju i komentaru