utorak, 2. veljače 2010.

Bolesti nalik rahitisu

Osim rahitisa kao posljedice nedostatne hranidbe u mladosti, učestalo se, osobito u pojedinih pasa ili pojedinih pasminskih linija, javljaju i neki poremećaji u razvoju kosti na bazi pomanjkanja parathormona - spomenutog hormona nuzštitnjače. Cjevaste kosti prednjih nogu napadno su debele i kratke, što mijenja cjeloviti izgled životinje. Poremećaji toga tipa učestalije se očituju u našem uzgoju njemačkog ovčara, ali pojedinačno i u drugih, prvenstveno velikih pasmina pasa.
Jave li se smetnje u funkcioniranju nuzštitnjače u zreloj dobi psa, kada je razvoj već završio, posljedice će se očitovati u takozvanoj demineralizaciji kosti koje postaju porozne i lomljive. Rendgenskom pretragom i laboratorijskom obradom postavlja se dijagnoza.
Potpuno se izliječiti za sada još ne može, no postižu se relativno dobri rezultati korekcijom prehrane.

Nema komentara:

Objavi komentar

Hvala na čitanju i komentaru