ponedjeljak, 18. siječnja 2010.

Spolni život

Među instinktima svakog živog bića izdvajaju se dva osnovna što dominiraju u svim zbivanjima tokom čitava života. To su instinkt samoodržanja ili borba za opstanak i instinkt održanja vrste, ili spolni nagon. Vodeni s ova dva instinkta vukovi se skupljaju u čopore. Zajednički lakše dolaze do hrane, jači su u samoobrani i time potpuno zadovoljavaju nagon samoodržanja. Ali u čoporu pronalaze i način za održanje vrste. Odvojivši se od vučjeg života u čoporu, psi su prišli ljudima, i u življenju s njima pronašli izvor svog samoodržanja. Čovjek se brine o njihovoj hrani i njihovoj sigurnosti. No instinkt održanja vrste sa svim pratećim manifestacijama ostao je u pasa nepromijenjen, jednak kao i u doba života u čoporu.
Spolni život pasa prirodan je i nagonski, i dominira u svim fizičkim i psihičkim zbivanjima u organizmu. Svakog proljeća i jeseni kuje se tjeraju, privlače mužjake, pare se i dva mjeseca potom donose na svijet svoje potomstvo. Zacijelo, u uvjetima dugogodišnjeg života uz ljude te njihovog utjecaja selekcijom i sličnim stalnim ili povremenim zahvatima na razvoju pojedinih pasmina, poremetio se taj prirodni proljetno - jesenski ritam. To je razlog što postoji prilično veliki broj kuja koje se tjeraju u druga godišnja doba, no ciklička pojava tjeranja kuja svakih 6 mjeseci prilično je čvrsto sačuvana uz neznatan broj izuzetaka. Razmak između dvaju tjeranja traje u njih koji mjesec kraće ili duže, ali je uvijek jednak u svake kuje.

Nema komentara:

Objavi komentar

Hvala na čitanju i komentaru